Lesmethode

Eenvoudig en makkelijk. Om duidelijkheid te geven in de spelregels van het lessen heeft rijschool Buizerd algemene voorwaarden opgesteld. Hier staan de rechten en plichten in tussen de leerling en de rijschool/ instructeur. Zo weet de leerling wat er van hem/haar wordt verwacht en wat hij/zij van de rijschool/ instructeur kunnen verwachten

 

Het doel van rijschool Buizerd is de leerling zo snel mogelijk aan een rijbewijs te helpen met de kennis en rijstijl voor een levenlang veilige verkeersdeelname. Om dit doel te bereiken werkt rijschool Buizerd stapsgewijs. Hier wordt pas doorgestroomd naar een nieuw lesonderdeel als het voorgaande goed wordt beheerst. De opleiding wordt zo in stappen doorlopen. De lessen hebben een logische opbouw van makkelijk naar steeds moeilijke oefeningen. Deze lesmethode voorkomt druk en verwarring tijdens de les en bevordert de concentratie van de leerling.

 

De basis van de opleiding is verantwoordelijke verkeersdeelname, milieuvriendelijke rijstijl en verkeersinzicht. Met verantwoordelijke verkeersdeelname wordt bedoeld dat de leerling zelfstandig aan het verkeer kan deelnemen op een veilige manier zonder hinder of gevaar te vormen voor andere weggebruikers. Maar veilige verkeersdeelneming is niet genoeg want zuinig rijden is ook belangrijk geworden. Hierbij wordt de leerling getraind zuinig en dus milieuvriendelijk te rijden. Denk maar aan ‘het nieuwe rijden’ die deze lesmethode aanbeveelt. De leerling leert o.a. tijdig te schakelen (niet meer dan 2000 toeren), bij lange stops of als derde auto van het stoplicht motor uit en het contact aan, het op juiste spanning houden van de banden, gebruik van cruise control en nog veel meer. Deze nieuwe rijstijl scheelt in de kosten en is beter voor het milieu.

 

Veel jonge rijbewijsbezitters raken in de eerste jaren steeds vaker betrokken bij een ongeval met als gevolg dat het CBR de lat steeds hoger legt bij de examens. Tijdens het praktijk examen zal het CBR de leerlingen ook beoordelen op verkeersinzicht.Wij zijn hier op voorbereid en zal in de opleiding zoveel mogelijk aandacht besteden aan het verkeersinzicht. Naast het verkeersinzicht worden de leerlingen ook voorbereid op de dagelijkse handelingen in het verkeer. Denk maar eens aan voertuigcontrole (ook de motor), lange ritten, tanken, bandenspanning controleren en nog veel meer.

 

Voor meer informatie/vragen kan je contact opnemen via het online formulier of op werkdagen telefonisch op nummer 06 15597727. Leerlingen worden op afspraak thuis opgehaald en weer afgezet. Uiteraard kan een leerling ook aangeven waar hij/ zij opgehaald of afgezet wil worden (mits dit binnen het lesgebied van de rijschool is)

 

lesmethode_1 lesmethode_2 lesmethode_3 lesmethode_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel succes met je opleiding!