Contact

Neem contact met ons voor een kennismaking gesprek
Het doel van rijschool Buizerd is de leerling zo snel mogelijk aan een rijbewijs te helpen met de kennis en rijstijl voor een levenlang veilige verkeersdeelname. Neem contact op om dit doel te bereiken, rijschool Buizerd werkt stapsgewijs. Er wordt pas doorgestroomd naar een nieuw lesonderdeel als het voorgaande goed wordt beheerst. De opleiding wordt zo in stappen doorlopen. De lessen hebben een logische opbouw van makkelijk naar steeds moeilijke oefeningen. Deze lesmethode voorkomt druk en verwarring tijdens de les en bevordert de concentratie van de leerling.

contact_buizerd

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijschool Buizerd

 

Buizerdweg 55

7331 JE Apeldoorn

Mobiele telefoon: 0615597727

E-mailadres: info@buizerd.eu

KvK nummer:            53757807
Rekening nummer:    NL08RABO0163863466